คลังความรู้

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ด้าน บริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

แสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *