ข้อมูลบุคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นายวิโรจน์ มหาวรรณผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางกฤตพร สิงห์ไชย

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเฉลิมขวัญ มากมี

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนันทิกา ทิพย์อุโมงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรทิวา ภัทรพาณิชย์กุล

ครู ชำนาญการ

นายอภิชาติ ยะมา

ครู ชำนาญการ

นายทรงวุฒิ ทาอุปรงค์

ครู ชำนาญการ

นายเศวต ถาเตียม

ครู ชำนาญการ

นางสาวเกษกนก อินตานนท์

ครู ชำนาญการ

นางปุณยาพร พีรวัศศรุต

ครู

นายสมพงษ์ ละขะไพ

ครู

นางรุ่งธิดา กันทา

ครู

นางสาวณปภา ทรัพย์เกษมวัฒนา

ครู

นายณัฐวุฒิ มากสุข

ครู

นางสาวนารีรัตน์ มาแสน

ครู

นางนันธิดา ละขะไพ

ครู

นางสาวชนันธร ประสุทธิ์

ครู

นายวิเชียร พลภูสา

ครู

นางสาวมณีวรรณ วรรณวัง

ครู

นางสาวกัลยา พรมสะอาด

ครู

นายณัฐวุฒิ คงแก้ว

ครู

นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์

ครู (พนักงานงานราชการ)

นางมัทนา อินสินธุ

ครูธุรการ

นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัชนีกร ตาวงค์

จ.ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *